DavuleCZ

Suggestion added

BeamNG.drive / gameCzech

Starts from the selected Piece
Začít od zvoleného kousku
4 hours ago
DavuleCZ

Suggestion added

BeamNG.drive / gameCzech

Delete Current Segment
Vymazat konkrétní segment
4 hours ago
DavuleCZ

Suggestion added

BeamNG.drive / gameCzech

Focus camera on selected piece
Zaměřte kameru na vybraný kousek
4 hours ago
DavuleCZ

Suggestion added

BeamNG.drive / gameCzech

Change track shape
Změnit tvar dráhy
4 hours ago
DavuleCZ

Suggestion added

BeamNG.drive / gameCzech

Merge segments
Spojit segmenty
4 hours ago
DavuleCZ

Suggestion added

BeamNG.drive / gameCzech

Paint material
Malovat materiál
4 hours ago
DavuleCZ

Suggestion added

BeamNG.drive / gameCzech

Random (any configs)
Náhodný (jakákoliv konfigurace)
4 hours ago
DavuleCZ

Suggestion added

BeamNG.drive / gameCzech

Random
Náhodný
4 hours ago
DavuleCZ

Suggestion added

BeamNG.drive / gameCzech

Smart (any configs)
Smart (jakákoliv konfigurace)
4 hours ago
DavuleCZ

Suggestion added

BeamNG.drive / gameCzech

Smart
Smart
4 hours ago
DavuleCZ

Suggestion added

BeamNG.drive / gameCzech

Critical
Kritická
4 hours ago
DavuleCZ

Suggestion added

BeamNG.drive / gameCzech

Start
Start
4 hours ago
DavuleCZ

Suggestion added

BeamNG.drive / gameCzech

Stop
STOP
4 hours ago
DavuleCZ

Suggestion added

BeamNG.drive / gameCzech

Resume
Pokračovat
4 hours ago
DavuleCZ

Suggestion added

BeamNG.drive / gameCzech

segoeui.ttf
segoeui.ttf
4 hours ago
DavuleCZ

Suggestion added

BeamNG.drive / gameCzech

Drop Selection
Zahodit výběr
4 hours ago
DavuleCZ

Suggestion added

BeamNG.drive / gameCzech

Toggle Flying Camera
Přepnout volný pohled
4 hours ago
DavuleCZ

Suggestion added

BeamNG.drive / gameCzech

Cut
Střih
4 hours ago
DavuleCZ

Suggestion added

BeamNG.drive / gameCzech
BeamNG.drive has experienced a fatal error.
BeamNG.drive má fatální chybu.
4 hours ago
DavuleCZ

Suggestion added

BeamNG.drive / gameCzech
BeamNG.drive has experienced a fatal error. Clicking on OK will close BeamNG and create a crashreport. Please send the report so we can resolve this problem.
BeamNG.drive má fatální chybu. Kliknutím OK se BeamNG zavře a vytvoří záznam o chybě. Prosím, odešlete záznam, tím můžeme vyřešit tento problém.
4 hours ago

Search