Translation Information

Project website http://www.beamng.com
Instructions for translators

http://wiki.beamng.com/Translation

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Filemask*.json
Monolingual base language fileen-US.json
Translation file pl.json
None

Committed changes

BeamNG.drive / gamePolish

Committed changes a month ago
PrzemekWolw

Translation changed

BeamNG.drive / gamePolish

This winding asphalt stage leads you around the big peninsula of the island.
Ten kręty tor prowadzi przez duży półwysep na Junglowej wyspiee Rock Island.
a month ago
PrzemekWolw

Translation changed

BeamNG.drive / gamePolish

Hello and welcome to our safari tour around jungle rock island! [br] I'm Claire, and I will guide you through this tour. Please take a seat - we are leaving shortly. [br][br] Hi! Could you please take the wheel? I'll be busy explaining things and pointing out animals. Don't worry, it's super easy. Take your time and just follow the waypoints. [br] Oh, and please don't drive us of a cliff.
Dzień dobry i witamy na naszej trasie safari dookoła Junglowej wyspye Rock Island [br] Jestem Klara, i będę waszym przewodnikiem podczas tej wycieczki. Proszę zająć miejsca - zaraz ruszamy. [br][br] Cześć! Mógłbyś poprowadzić? Będę zajęta objaśnianiem i pokazywaniem zwierząt. Nie martw się, to bardzo proste. Nie spiesz się i po prostu kieruj się za znacznikami. [br] Aha, i proszę nie spadnij z klifu.
a month ago
PrzemekWolw

Translation changed

BeamNG.drive / gamePolish

Jungle Rock Island Chase
Pościg na Junglowej wyspiee Rock Island
a month ago
PrzemekWolw

Translation changed

BeamNG.drive / gamePolish

A race over the volcano on Jungle Rock Island.
Wyścig wokół wulkanu na Junglowej wyspiee Rock Island.
a month ago
PrzemekWolw

Translation changed

BeamNG.drive / gamePolish

Race around the coast of Jungle Rock Island in the Ibishu Pessima Custom.
Wyścig dookoła wybrzeża Junglowej wyspye Rock Island w niestandardowym Ibishu Pessima.
a month ago
None

Suggestion removed during cleanup

BeamNG.drive / gamePolish

User interface adjustments
Dostosowanie interfejsu użytkownika
a month ago
None

Committed changes

BeamNG.drive / gamePolish

Committed changes a month ago
PrzemekWolw

Translation changed

BeamNG.drive / gamePolish

Figure 8 Oval
Owalny tor w kształcie 8.
a month ago
PrzemekWolw

Committed changes

BeamNG.drive / gamePolish

Committed changes a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,568 13,527 82,453
Translated 100% 2,568 13,527 82,453
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change June 6, 2020, 7:50 a.m.
Last author Przemek Wolny

Activity in last 30 days

Activity in last year