Project Information

Project website http://www.beamng.com
Instructions for translators http://wiki.beamng.com/Translation
Translation license Open Source - MIT
Repository https://github.com/BeamNG/i18n.git
Repository branch master 0fe8e36
Repository with Weblate translations https://github.com/BeamNG/i18n.git
Translation file vi.json
When User Action Translation
2 weeks ago None Resource update BeamNG.drive/game - Vietnamese
2 weeks ago None Resource update BeamNG.drive/game - Vietnamese
4 months ago None Resource update BeamNG.drive/game - Vietnamese
4 months ago None Resource update BeamNG.drive/game - Vietnamese
4 months ago None Commited changes BeamNG.drive/game - Vietnamese
4 months ago Ngô Hữu Thành Vinh Translation changed BeamNG.drive/game - Vietnamese
Bạn đã bị đâm!
4 months ago Ngô Hữu Thành Vinh Translation changed BeamNG.drive/game - Vietnamese
Bạn có thể mô phỏng trọng lực mặt trăng trong menu "Môi Trường".
4 months ago Ngô Hữu Thành Vinh Translation changed BeamNG.drive/game - Vietnamese
Xác lập độ phân giải của Giao Diện Người Dùng. Hữu ích với màn hình độ phân giải 4K.
4 months ago Ngô Hữu Thành Vinh New translation BeamNG.drive/game - Vietnamese
Chặn chiếc Pessima lại!
4 months ago Ngô Hữu Thành Vinh New translation BeamNG.drive/game - Vietnamese
Bài huấn luyện này sẽ giúp bạn học cách dùng đường chạy hoàn hảo dể lái nhanh hơn
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 1710 8354
Translated 3.3% 58 286
Review 0.3% 6
Failing check 0.0% 1

Last activity

Last change Nov. 30, 2016, 8:06 a.m.
Last author Ngô Hữu Thành Vinh

Activity in last 30 days

Activity in last year