Suggestions made 5
Translations made 83
Last login Nov. 30, 2016, 8:05 a.m.
Registration date Sept. 21, 2016, 12:59 p.m.

Projects

BeamNG.drive

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

When User Action Translation
10 months ago Ngô Hữu Thành Vinh Translation changed BeamNG.drive/game - Vietnamese
Bạn đã bị đâm!
10 months ago Ngô Hữu Thành Vinh Translation changed BeamNG.drive/game - Vietnamese
Bạn có thể mô phỏng trọng lực mặt trăng trong menu "Môi Trường".
10 months ago Ngô Hữu Thành Vinh Translation changed BeamNG.drive/game - Vietnamese
Xác lập độ phân giải của Giao Diện Người Dùng. Hữu ích với màn hình độ phân giải 4K.
10 months ago Ngô Hữu Thành Vinh New translation BeamNG.drive/game - Vietnamese
Chặn chiếc Pessima lại!
10 months ago Ngô Hữu Thành Vinh New translation BeamNG.drive/game - Vietnamese
Bài huấn luyện này sẽ giúp bạn học cách dùng đường chạy hoàn hảo dể lái nhanh hơn
10 months ago Ngô Hữu Thành Vinh New translation BeamNG.drive/game - Vietnamese
Nghi phạm đã trốn thoát
10 months ago Ngô Hữu Thành Vinh New translation BeamNG.drive/game - Vietnamese
Tiếp theo
10 months ago Ngô Hữu Thành Vinh New translation BeamNG.drive/game - Vietnamese
La bàn
10 months ago Ngô Hữu Thành Vinh New translation BeamNG.drive/game - Vietnamese
Bạn đã thua...
10 months ago Ngô Hữu Thành Vinh New translation BeamNG.drive/game - Vietnamese
Thoát
Browse all changes for user