Translation

engine.engineFail
English
Key English Swedish
engine.lua.reloaded Main LUA instance reloaded Huvud LUA instans återladdad
engine.cef.subprocessdied.title Unresponsive UI Process Användargränssnittet svarar ej
engine.cef.subprocessdied.msg The UI Process failed to respond in time.
This can happen if an Antivirus blocks the BeamNG.drive.ui.exe application.

You can eventually get more help there:

http://wiki.beamng.com/Errors/Unresponsive_UI_Process

Do you want to open that address in your browser now?
Användargränssnittets process svarade inte i tid.
Detta kan hända om ett antivirus-program blockerar BeamNG.drive.ui.exe processen.

Du kan eventuellt få mer hjälp här:

http://wiki.beamng.com/Errors/Unresponsive_UI_Process

Vill du öppna den här adressen i din webbläsare nu?
engine.cef.subprocessdied.url http://wiki.beamng.com/Errors/Unresponsive_UI_Process http://wiki.beamng.com/Errors/Unresponsive_UI_Process
engine.resourceMissing Failed to create resource (is the file missing?): Kunde inte skapa resurs (är filen borta?):
engine.engineFail Failed to initialize game, shutting down. Misslyckades att starta spelet, stänger av.
engine.msgboxErrorTitle Error Fel
engine.invalidUserpath.title Invalid user path Ogiltig användarsökväg
engine.invalidUserpath.msg BeamNG.drive cannot access UserPath defined in startup.ini (game folder). Change for a valid path: BeamNG.drive kan inte komma åt UserPath som angetts i "startup.ini"-filen (spelmappen). Vänligen byt till en giltig sökväg:
engine.windowedModeReq.title Windowed Mode Required Fönsterläge Krävs
engine.windowedModeReq.msgEditor Please exit the Mission Editor to switch to full screen. Lämna Uppdragsredigeraren för att byta till fullskärm.

Loading…

User avatar headshot_00

New translation

BeamNG.drive / gameSwedish

5 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
engine.engineFail
String age
5 years ago
Source string age
5 years ago
Translation file
sv.json, string 7