Translation

engine.resourceMissing
English
Key English Polish Actions
engine.welcome Welcome to BeamNG.drive in US English :) Witamy w BeamNG.drive :)
engine.lua.reloaded Main LUA instance reloaded Główna instancja LUA została załadowana ponownie
engine.cef.subprocessdied.title Unresponsive UI Process Nieodpowiadający Proces UI
engine.cef.subprocessdied.msg The UI Process failed to respond in time.
This can happen if an Antivirus blocks the BeamNG.drive.ui.exe application.

You can eventually get more help there:

http://wiki.beamng.com/Errors/Unresponsive_UI_Process

Do you want to open that address in your browser now?
Proces UI nie zareagował na czas.
Może się to zdarzyć, jeśli Antywirus blokuje aplikację BeamNG.drive.ui.exe.

Więcej informacji możesz uzyskać tutaj:

http://wiki.beamng.com/Errors/Unresponsive_UI_Process

Czy chcesz teraz otworzyć ten adres w przeglądarce?
engine.cef.subprocessdied.url http://wiki.beamng.com/Errors/Unresponsive_UI_Process http://wiki.beamng.com/Errors/Unresponsive_UI_Process
engine.resourceMissing Failed to create resource (is the file missing?): Nie udało się utworzyć zasobu (brakujący plik?):
engine.engineFail Failed to initialize game, shutting down. Nie udało się zainicjować gry, zamykanie.
engine.msgboxErrorTitle Error Błąd
engine.invalidUserpath.title Invalid user path Nieprawidłowa ścieżka użytkownika
engine.invalidUserpath.msg BeamNG.drive cannot access UserPath defined in startup.ini (game folder). Change for a valid path: BeamNG.drive nie może uzyskać dostępu do UserPath zdefiniowanego w startup.ini (folderze gry). Zmień na prawidłową ścieżkę:
engine.windowedModeReq.title Windowed Mode Required Wymagany Tryb Okienkowy
User avatar szynga

Suggestion added

Suggested change:

a year ago
User avatar ecko

Suggestion added

Suggested change:

2 years ago

Loading…

User avatar szynga

Suggestion added

BeamNG.drive / gamePolish

a year ago
User avatar ecko

Suggestion added

BeamNG.drive / gamePolish

 
4 years ago
User avatar metropolisxd

Suggestion added

BeamNG.drive / gamePolish

 
4 years ago
User avatar metropolisxd

Suggestion added

BeamNG.drive / gamePolish

 
4 years ago
User avatar grzegorzsuszycki10gmailcom

Suggestion added

BeamNG.drive / gamePolish

 
4 years ago
User avatar drivver

Translation changed

BeamNG.drive / gamePolish

4 years ago
User avatar None

Suggestion added

BeamNG.drive / gamePolish

 
5 years ago
User avatar drivver

Translation changed

BeamNG.drive / gamePolish

5 years ago
User avatar needcraft21

Translation changed

BeamNG.drive / gamePolish

5 years ago
User avatar needcraft21

Translation changed

BeamNG.drive / gamePolish

5 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There are 2 suggestions for this string.

View

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Mismatched colon

Source and translation do not both end with a colon

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
engine.resourceMissing
String age
5 years ago
Source string age
5 years ago
Translation file
pl.json, string 6