Translation

ui.hints.liftOffOversteer
English
Key English Finnish
ui.hints.changeBrakePads If you experience brake fade, you can fit better brake pads in the Parts Selector [action=parts_selector]. Jos koet jarrutustehon häviötä, voit asentaa paremmat jarrupalat osavalikosta [action=parts_selector].
ui.hints.useTurnSignals Did you know most vehicles have working turn signals? This is also true in BeamNG.drive! Use [action=toggle_left_signal] and [action=toggle_right_signal] to activate them. Tiesitkö että useimmissa ajoneuvoissa on toimivat suuntavilkut? Sama pätee myös BeamNG.driveen! Käytä [action=toggle_left_signal] ja [action=toggle_right_signal] vilkuttaaksesi.
ui.hints.showCustomVehicles To show your own custom car configurations in the vehicle selector, enable Options > User Interface > Show Custom Vehicles. Saadaksesi itsetehdyt autokokoonpanot ajoneuvovalikkoon, ota käyttöön Asetukset > Käyttöliittymä > Näytä itsekootut ajoneuvot.
ui.hints.tweakFOV The camera field of view can be tweaked in Options > Gameplay > FOV Tune. Kameran näkökenttää voi säätää kohteessa Asetukset > Pelaaminen > Näkökentän säätö.
ui.hints.driveWithMouse You can drive using your mouse too. Just go to the Controls menu and assign new bindings to your taste. Voit ajaa myös käyttämällä hiirtä. Mene näppäinvalikkoon ja määritä uusia kontrolleja makusi mukaan.
ui.hints.liftOffOversteer Suddenly lifting the throttle in a high speed corner can unsettle the vehicle and lead to a loss of control. This is called "lift-off" oversteer. Yhtäkkinen kaasun nosto nopeassa mutkassa keventää ajoneuvon perää, mikä voi johtaa hallinnan menettämiseen. Tätä kutsutaan nostoyliohjautumiseksi.
ui.hints.snapOversteer Cars with more weight on the rear wheels can have a tendency to initially understeer with throttle application, and then oversteer suddenly. This is called "snap" oversteer. Takapainoisilla autoilla on kaasua käytettäessä tapana aluksi aliohjautua, ja sitten yliohjautua yhtäkkisesti.
ui.hints.slideBackWithParkingBrake You can slide the back of nose-heavy front-wheel drive vehicles easily with the parking brake, especially on loose surfaces. Voit saada etupainoisen etuvetoauton perän helposti luisumaan käsijarrulla, varsinkin irtonaisilla pinnoilla.
ui.hints.customizeSpecializedBindings You can customize vehicle-specific bindings (used in car crusher, cannon, etc) by clicking them on the top-right corner of the screen. Voit muuttaa ajoneuvokohtaisia kontrolleja (esim. autonmurskain, kanuuna) painamalla niitä näytön oikeassa yläkulmassa.
ui.hints.toggleFogLights If your vehicle is equipped with fog lights, you can toggle them using [action=toggle_foglights]. Jos ajoneuvossasi on sumuvalot, voit käyttää niitä painamalla [action=toggle_foglights].
ui.hints.toggleLightBars Light bars in emergency vehicles can be toggled with [action=toggle_lightbar_signal]. Hälytysajoneuvojen vilkut voi kytkeä päälle painamalla [action=toggle_lightbar_signal].
Key English Finnish
ui.hints.grabVehicleParts You can grab parts of the vehicle by holding [action=nodegrabberRender] and then dragging with your mouse. Voit tarttua ajoneuvon osiin pitämällä [action=nodegrabberRender] pohjassa ja vetämällä hiirtä.
ui.hints.importveFramerate To improve your framerate, check the tips listed under Help > Performance > Basic Performance Improvements Kohottaaksesi ruudunpäivitysnopeutta, katso vinkkejä kohteessa Apua > Suorituskyky > Suorituskyvyn parantaminen
ui.hints.increaseGroundClearance Increase the ride height of your off-road vehicle if you are having trouble crossing a river. Nosta maastoajoneuvosi maavaraa jos sinulla on vaikeuksia ylittää joki.
ui.hints.installRollCage You can install roll cages in some vehicles: not only is it safer, but it improves chassis stiffness and car handling (use [action=parts_selector]). Voit asentaa turvakaaret tiettyihin ajoneuvoihin: Se ei ole vain turvallisempaa, mutta se myös parantaa alustan jäykkyyttä ja auton hallintaa (käytä [action=parts_selector]).
ui.hints.keepTheEngineUpright Operating an engine upside down causes oil starvation. Blue exhaust smoke will occur from oil submerging the cylinders, and the engine bearings could fail. Moottorin käyttäminen ylösalaisin pakottaa öljyn pois öljypohjasta. Pakoputkesta tulee sinistä savua öljyn päästessä palotilaan, ja moottorin laakerointi voi pettää.
ui.hints.liftOffOversteer Suddenly lifting the throttle in a high speed corner can unsettle the vehicle and lead to a loss of control. This is called "lift-off" oversteer. Yhtäkkinen kaasun nosto nopeassa mutkassa keventää ajoneuvon perää, mikä voi johtaa hallinnan menettämiseen. Tätä kutsutaan nostoyliohjautumiseksi.
ui.hints.moonGravity You can simulate moon gravity in the "Environment" menu. "Ympäristö" -valikosta voi simuloida kuun painovoimaa.
ui.hints.notAllCarsCanRace Many vehicles are not suited for spirited driving or racing in stock form. Aftermarket upgrades are available in the Parts Selector [action=parts_selector]. Monet ajoneuvot eivät sovi kaahaamiseen tai kilpa-ajoon vakiona. Viritysosia on saatavilla osavalikossa [action=parts_selector].
ui.hints.oldCarsBurn Some old cars are prone to catching fire after a crash, but modern cars are much safer. Jotkut vanhat autot ovat taipuvaisia tulipaloon kolarin jälkeen, mutta nykyaikaiset autot ovat huomattavasti turvallisempia.
ui.hints.parkingbrakeForTurning Use the parking brake [action=parkingbrake] as a quick and dangerous way to turn around. Käytä käsijarrua [action=parkingbrake] nopeana ja vaarallisena tapana kääntymiseen.

Loading…

User avatar hartsafin

Translation changed

BeamNG.drive / gameFinnish

5 years ago
User avatar mtslittow

Comment added

BeamNG.drive / gameFinnish

Comment added 5 years ago
User avatar mtslittow

Translation changed

BeamNG.drive / gameFinnish

5 years ago
User avatar mtslittow

Translation changed

BeamNG.drive / gameFinnish

5 years ago
User avatar mtslittow

Translation changed

BeamNG.drive / gameFinnish

5 years ago
User avatar mtslittow

New translation

BeamNG.drive / gameFinnish

5 years ago
Browse all component changes
User avatar mtslittow

Translation comment

keksittekö parempaa sanaa horjuttamisen tilalle?

2 years ago

Things to check

Comments

There is 1 comment for this string.

View

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
ui.hints.liftOffOversteer
String age
5 years ago
Source string age
5 years ago
Translation file
fi.json, string 1538