Translation

ui.modWizard.skinWizard.intro
English
Key English Czech
ui.modmanager.updateAllMissing Download all Stáhnout všechny
ui.modWizard.skinWizard.desc For demonstration purposes we will be using SkinExample as our skin name. The two files that can be edited have been combined in the image to the right. Once you have opened the skin files, you can click next to load the skin ingame or finish to quit the wizard. Pro demonstrační účely budeme používat SkinExample jako jméno kůže. Dva soubory, které lze upravovat, byly na obrázku kombinovány vpravo. Jakmile otevřete soubory kůže, můžete kliknout na tlačítko Další a načíst hru nebo ukončit průvodce.
ui.modWizard.skinWizard.editFile To edit the skin simple open the <skin_name>.dds file in a compatible .dds editor such as Paint.Net. Chcete-li upravit vzhled pleti, otevřete soubor <dat> v kompatibilním editoru .dds, například Paint.Net.
ui.modWizard.skinWizard.filesGenerated Skin files have been generated. Soubory skinu byly vytvořeny.
ui.modWizard.skinWizard.howTo How to Make Skins Jak vytvářet skiny
ui.modWizard.skinWizard.intro Welcome to the skin creation wizard. The following steps will give you an overview on how to make a skin for any of the official BeamNG.Drive vehicles. Vítejte v průvodci tvorby skinů. V následujících krocích si ukážeme, jak vytvořit skin pro jakékoliv oficiální vozidlo BeamNG.Drive.
ui.modWizard.skinWizard.left The left side of the image is the "SkinExample.dds". This where the main part of your skin will be done. Simply paint over the white sections with the design of your choice. Levá strana obrázku je "SkinExample.dds". Tam, kde bude provedena hlavní část kůže. Jednoduše namalovejte bílé části s Vámi zvoleným designem.
ui.modWizard.skinWizard.openFolder Click here to open folder Klikněte zde pro otevření složky
ui.modWizard.skinWizard.right The right side of the image is the "SkinExample_palette_uv1.dds". This image is used to define which parts of your skin can be coloured by the ingame colour selector. Red is the first colour, Green is second colour and blue is the third colour. If it is transparent it will not be coloured. Pravá strana obrázku je "SkinExample_palette_uv1.dds". Tento obrázek slouží k definování, které části pleti mohou být vybrány voličem barvy her. Červená je první barva, zelená je druhá barva a modrá je třetí barva. Pokud je průhledná, nebude zbarvena.
ui.modWizard.skinWizard.selectVehicle Please Select a Vehicle Vyber Vozidlo
User avatar Nostalgeek

Suggestion added

Suggested change:

a year ago
User avatar adamnyk

Suggestion added

Suggested change:

2 years ago

Loading…

User avatar Nostalgeek

Suggestion removed

BeamNG.drive / gameCzech

a year ago
User avatar Nostalgeek

Suggestion added

BeamNG.drive / gameCzech

a year ago
User avatar Nostalgeek

Suggestion added

BeamNG.drive / gameCzech

a year ago
User avatar adamnyk

Suggestion added

BeamNG.drive / gameCzech

 
3 years ago
User avatar matycz_yt

Suggestion added

BeamNG.drive / gameCzech

 
4 years ago
User avatar matycz_yt

Suggestion added

BeamNG.drive / gameCzech

 
4 years ago
User avatar gouranga

Suggestion accepted

BeamNG.drive / gameCzech

4 years ago
User avatar None

Suggestion added

BeamNG.drive / gameCzech

 
4 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There are 2 suggestions for this string.

View

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Key
ui.modWizard.skinWizard.intro
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
cs.json, string 255