English Czech
Beam Prut
field of view zorný úhel
FOV Tune Ladění zorného úhlu
Roll and Pitch Boční a podélný náklon
Safety Training Trénink bezpečné jízdy